UDENRIGSMINISTERIET

EXSPORTRÅDET ● THE TRADE CONCIL

Udstil på den danske fællesstand på Elmia Subcontractor

- under overskriften "Danish Subcontractors" udvider Industrisamar-
bejdet og CFU (Center for Underleverandører) samarbejdet og udbyder i

fællesskab fællesstande på Elmia Subcontractor

Benyt muligheden for at markedsføre din virksomhed på
Nordeuropas største messe for underleverandører:
Elmia Subcontractor, 12. - 15. november 2019, Jönköping,
Sverige

Med en samlet eksport på 123,8 mia. kr. er Sverige et af Danmarks
største eksportmarkeder og et af de vigtigste eksportmarkeder for danske
SMV-virksomheder. Samtidig har Sverige de seneste fem år haft god
økonomisk vækst som forventes at fortsætte i 2020. Markedsudviklngen i
Sverige giver dermed danske virksomheder gode afsætningsmuligheder
for maskiner og underleverancer til svenske industrivirksomheder,
ligesom de danske virksomheder kan bistå svenske kunder med
produktudvikling og innovative løsninger.

TID:

12. - 15. november 2019

STED:

Elmia Subcontractor
(Hal B)
Elmiavägen,
Jönkoping, Sverige

Det er derfor nu, at du skal sikre dig en plads på vores populære
fællesstande på Elmia Subcontractor. Benyt dig af muligheden for at finde
nye kunder, skabe nye netværksrelationer og dermed udvikle nye
afsætningsmuligheder.

Med et besøgstal på ca. 15.000 er Elmia Subcontractor Nordeuropas
største underleverandørmesse. Messen er derfor et oplagt sted til at gøre
en ekstra indsats på afsætningsområdet, da den tiltrækker mange af de
vigtigste indkøbere fra f.eks. svenske, danske og tyske
industrivirksomheder.

Kontakt Knud Hareskov.
20253277
eller Annette Flies,
33773331
for nærmere
oplysninger om pris,
placering m.v.

TILMELDING:

Du kan frit vælge mellem en fællesstand, hvor der er en bagvæg eller en
fællesstand, der er åben.

Senest 1. august 2019

Fordele ved at deltage på fællesstand
Fællesstandene skaber de bedste muligheder for markedsføring og
synliggørelse overfor nye og eksisterende kunder. Det fælles

loungeområde, der er bemandet, danner gode rammer for afholdelse af
møder med kunder, samarbejdspartnere mv. Din virksomhed kan frit
gøre brug af loungeområdet, med bardisk, servering, samtaleborde og
depotrum.

Fællesstandenes opbygning

I standprisen er inkluderet:

Kick-off-møde
Et møde for udstillerne med praktiske informationer inden messen.

Stand A - fællesstand med individuelle bagvægge. - Se standtegninger m.v. i højre kolonne.

Stand A:
En god placering med et unikt design, der tiltrækker opmærksomhed og
flere besøgende til standen.
Standleje og standopbygning - frise med navn mod gangareal og på
bagvæg.
Eget standudstyr må anvendes eller kan lejes af standbygger.
Mulighed for individuelt print op bagvæggen (ikke incl. i prisen)
Gulvtæppe, belysning og rengøring.

Stand B:
En god placering med et unikt design, der tiltrækker opmærksomhed og
flere besøgende til standen.
Standleje og standopbygning – frise med navn mod gangareal.
1 lofthængt virksomhedspræsentation (banner) med tryk på begge sider.
1 podie med virksomhedsprint på alle 4 sider (kan tilkøbes efterfølgende).
Gulvtæppe, belysning og rengøring.

Stand B - åben fællesstand - Se standtegninger m.v. i højre kolonne.

Service- og mødeområde:
Bemandet serveringsområde med mødeborde. Her serveres kaffe, the,
småkager, snacks, slik og vand til dig og dine kunder.
Fælles aflåseligt depotrum.

Der er mulighed for at bestille supplerende standmateriale. Dette
koordineres med vores standbygger og udgifter til dette afregnes separat
med standbyggeren.

Ønsker du at være en del af vores fællesstand, så kontakt CFU,
Knud Hareskov på telefon 2025 3277 eller Industrisamarbejdet,
Annette Flies -  på telefon 3377 3355.

Halplan Elmia 2019

Halplan Elmia 2019

Annette Flies,

Tlf. + 45 33773331

Mail: salg@cfu.as

Center for Underleverandører
Knud Hareskov
Tlf. + 45 20 25 32 77
Mail: knud.hareskov@cfu.as

​CENTER FOR
UNDERLEVERANDØR​

 

Mobil: +45 20 25 32 77

© 2023 by  CFU.As

CVR: 30897579

Samarbejder

med -