Danish Subcontractors

Power of Partnership

DANSK FÆLLESSTAND
NORTEC 2020
21. – 24.januar 2020, Hamburg
Underleverandører til
Det Tyske marked og industrien
 
- et partnerskab mellem
Center For Underleverandører, CFU
Danish Subcontractors

CFUs (Center for Underleverandører) vigtigste opgaver er, at give danske
underleverandører mulighed for at markedsføre sig i et internationalt sammenhæng via
fælles platforme. Derfor arrangerer CFU i partnerskab med Danish Subcontractors og
eksportrådet en dansk fællesstand på Nortec industrimessen i Hamburg

Bliv en del af partnerskabet

Nortec er, efter Hannovermessen, Nordtysklands mest vigtigste industrimesse for fremstilling industrien indenfor af jern-, metal-, plast- og gummi. Der forventes 4-500 udstillere og 12.000 fagbesøgende. Messen er en blandet messe hvor såvel maskinindustrien, automation, som underleverandør industrien er repræsenteret. Messen er placeret centralt i forhold til den tyske vindmølleindustri.
Flere af deltagerne på fællessangen 2018 arbejder på konkrete forespørgsler og enkelte har fået ordrer

STATUS I DEN TYSKE METAL OG FREMSTILLINGSINDUSTRI

Stabiliteten og fremgangen i den tyske fremstillingsindustri gennem krisen, er nu for alvor begyndt at smitte af på den danske eksport til vores største samhandelspartner.
Det har længe været indlysende, at danske underleverandører er tvunget til at udvide det geografiske marked, og mange har naturligvis kigget mod nord – ofte med godt resultat. Derimod har man været noget tilbageholdende med at forsøge sig på vores sydlige nærmarked Tyskland. Ingen tvivl om, at der stilles krav om både teknisk formåen, konkurrenceevne og fleksibilitet, hvilket rigtig mange danske underleverandører kan honorerer. Når dette er sagt, er der også en del virksomheder som har været overrasket over relativt hurtige og solide resultater i forbindelse med deres indledende markedsføring i Tyskland.

Det er nu der skal handles – tysk fremstillingsindustri har kapacitets brist

CFU’s MESSEPAKKE

Messepakke

Hovedfordelen ved at deltage på fællesstanden er, at jeres virksomhed bliver markedsført via en fælles platform, Danish Subcontractors, hvilket giver en række positive synergieffekter.
 

Derudover bliver der sørget for alt det praktiske, organisering og arbejdet med tilrettelæggelsen og opbygningen af standen. CFU er ansvarlig for opbygning af en nøglefærdig stand. Således er alt på plads for jeres virksomhed ved messens åbning. Det er dog de udstillende virksomheders eget ansvar, at medbringe de produkter der skal udstilles og udstyre standene med plancher og andet markedsførings- og udsmykningsmateriale, for derved at præsentere virksomheden på bedste måde. Inventar er ikke inkluderet i pakken Der vil på alle messedage være repræsentanter fra CFU, som kan hjælpe og bistå udstillerne.

Nøglefærdig stand

Fællesstanden er på ca. 102 m2, og deltagerne vil kunne reservere stand moduler à ca. 9 m2. Cirka 16 m2 vil fungere som et fællesareal. Prisen for deltagelse med en stand på 9 m2 vil være DKK 29.500. Ønskes en større stand må ekstra omkostninger påregnes. Prisen tillægges et administrationsbidrag på kr. 2000/ udstiller. Prisen er baseret på 8 deltagere, samt at der opnås tilskud fra Eksportrådet.

Forberedende informationsmøde

Forud for messen vil der blive arrangeret et forberedende informationsmøde for de deltagende virksomheder. CFU vil præsentere messen og give gode råd og tips om deltagelse på messen, om Tyskland og om forskelle i forretningskulturen mellem Danmark og Tyskland samt besvare øvrige spørgsmål.

Hotelbookning

Der vil i muligt omfang blive reserveret hotelværelser for de deltagende virksomheder i tæt afstand til messen. Dog står deltagerne selv for hoteludgifter, der ikke er omfattet af messepakken.

Markedsføring

Danish Subcontractors og fællesstanden vil blive markedsført over for både tysk og dansk presse, samt beslutningstagere i relevante tyske industrivirksomheder, fagblade og brancheorganisationer. CFU’s og Danish Subcontractors brands vil blive benyttet i markedsføringen sammen med virksomhedernes logoer.

Udstillerkatalog/PR-materiale

CFU vil indsamle katalogtekster til udstillerkataloget fra de deltagende virksomheder. Udstillingskataloget vil være tilgængeligt på internettet via CFU og deltagernes hjemmesider.

Aftenarrangement

Der vil blive taget initiativ til en fællesaften for de deltagende virksomheder, hvor der vil blive inviteret en relevant taler fra eller med indsigt i tysk industri.
Deltagerne betaler selv for fortæring under arrangementet.

Ikke inkluderet

Individuelle ønsker angående egen stands design skal aftales på forhånd. Deltagerne medbringer selv plancher, fotos, podier mm. og har selv ansvar for transport af udstillingsgods fra Danmark til Hamburg og retur, samt evt. forsikring og opstilling/nedpakning af egne produkter. Udstillerne står desuden selv for omkostninger til kost og logi samt eventuelle parkeringsomkostninger.

Tilmelding

Tilmelding sker ved at indsende vedlagte tilmeldingsblanket til Center for Underleverandører via mail til knud.hareskov@cfu.as. Tilmelding via almindelig post sker til

Tilmelding

Center for Underleverandører
Knud Hareskov
Tlf. + 45 20 25 32 77
Mail: knud.hareskov@cfu.as

​CENTER FOR
UNDERLEVERANDØR​

 

Mobil: +45 20 25 32 77

© 2023 by  CFU.As

CVR: 30897579

Samarbejder

med -