CFU er en del af Danish Export Association, der hjælper danske B2B-virksomheder med at øge deres internationale salg gennem netværk og kurser inden for eksport i Danmark og ved at tage danske virksomheder med på internationale fagmesser og på delegationsture i hele verden.

 

Danish Export Association er non-profit, medlemsejet og medlemsdrevet. 

Læs mere på www.dk-export.dk

OM - CENTER FOR UNDERLEVERANDØR

Center for Underleverandører er underleverandørens partner, når fremtiden skal forberedes. Med tæt kontakt til store dele af den danske underleverandørindustri, er vi den lige vej til kompetent knowhow og leverancer.

Center for Underleverandører er underleverandørindustriens og din virksomheds sparringspartner inden for industriel samhandel og netværk

 

  • vi hjælper virksomheder til større vækst 

  • vi skaffer den nye viden og de kontakter, du har brug for 

  • vi finder kompetente sourcing- og samarbejdspartnere 

 

Formål

Centret har til formål at støtte, styrke og fremme underleverandørindustrien i Danmark

Det sker ved at give råd, viden og værktøjer:

 

  • til at skabe vækst 

  • til at styrke kunderelationer samt skabe nye 

  • til at skabe nye og mere effektive metoder 

  • til at forbedre samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere 

  • til at opbygge dine egne netværk 

 

Messe

Center for Underleverandører har udviklet et kursusprogram for at sikre underleverandørerne størst mulig effekt før, under og efter messen, således at messen bliver et værktøj til at skaffe nye kunder og indtjening.

 

Center for Underleverandører arrangerer også fællesstande for danske underleverandører på messer verden over. Bl.a. ELMIA i Jönköbing, Alihankinta Subcontractor i Finland, Industrial Supply Messe i Hannover,  samt selvfølgelig HI-Industri Messe i Herning - læs mere under fanebladet Kalender Du kan herunder læse en pressemeddelelse om messedeltagelse.

Etablering af netværk

Systematisk etablering af netværk med andre ledere og virksomheder skal sikre blivende forbedringer og forandringer i din virksomhed. Forbedringer, der medvirker til at skabe unikke løsninger og ekstra værdi for dine kunder.

Center for Underleverandører (CFU) er etableret for at samle og videregive viden til underleverandører på det industrielle marked.

Vi har som opgave at give underleverandørerne en styrkeposition i forhold til kunderne. Her kan blandt andet netværksdannelse være med til at sikre et afgørende forspring i konkurrencen og bidrage med væsentlige nye kompetencer i forhold til kunderne.

CFU fungerer som den uafhængige igangsætter, der samler virksomheder, som ønsker samarbejdspartnere til løsning af konkrete opgaver. CFU er det uafhængige midtpunkt i et netværk, som bruger de enkelte virksomheders styrker til fælles vækst, udvikling og etablering af langvarige kundeforhold.

CFU påtager sig de kritiske og tidskrævende opgaver at finde og formidle kontakter og at igangsætte og videreudvikle netværk. Kort sagt - vi gør det nemt for dig at starte med netværk!

Nøglen til et succesfuldt netværkssamarbejde er at have en partner som et uafhængigt samlingspunkt. På den måde får din virksomhed mest indflydelse og gode arbejdsvilkår.

CFU har allerede bidraget til etablering af flere netværk. Du kan læse mere om CFUs netværkskoncept her (link til siden ”Etablerede netværk”)

Læs artikler vedrørende Damaco - det første netværk, som CFU har hjulpet på vej - se her (link til siden ”Etablerede netværk”)

Tilbud til underleverandørerne

Erhvervsbladet, 5. april 2005

Forhandlingsteknik - få det bedste ud af dine forhandlinger

Din bedste investering? Læs mere her (link til dokumentet “Kursusfolder_marts_2006”)

Dine kunder uddanner sine medarbejdere i, hvordan de kan presse deres leverandører mest mulig og opnå de bedste resultater i enhver forhandling.

Tag på kursus og lær, hvordan du kan få mere ud af dine forhandlinger. Prisen for kurset tjener du meget hurtigt ind igen!

Kurset er tilpasset underleverandører, men er prøvet af på de helt store virksomheder - og det virker!

Fremtidens kommunikation med dine kunder er også elektronisk

IT er en del af vores dagligdag - til besvær for nogle og til glæde for andre. Men IT er kommet for at blive og vinder fortsat større udbredelse. Nu kan man billigt og enkelt udnytte mulighederne selv som en lille virksomhed.

Center for Underleverandører samabejder med en gruppe af IT-virksomheder, der har specialiseret sig i at tilbyde enkle, billige og brugerrigtige systemer til SMV-virksomheder (små- og mellemstore virksomheder). Kontakt os og hør hvordan.

​CENTER FOR
UNDERLEVERANDØR​

 

Mobil: +45 20 25 32 77

© 2023 by  CFU.As

CVR: 30897579

Samarbejder

med -